Slimbeleid - Pilot GGZ en schulden
Pilot GGZ en schulden

Onderzoek voor de gemeente Amstelveen naar de impact van het afkopen van schulden op (de behandeling van) lichte enkelvoudige psychiatrische stoornissen.

In de periode november 2020 tot november 2021 heeft team Balans schuldhulpverlening van de gemeente Amstelveen in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar het effect van het afkopen van schulden op de behandeling van mensen met psychische problemen. Aanleiding was dat er werd geconstateerd dat er relatief veel gemeenschapsgeld gaat naar mensen met schulden en psychische problemen en dat er vanuit de GGZ signalen waren binnengekomen dat schulden de behandeling van lichte enkelvoudige psychiatrische stoornissen van inwoners in de weg kan staan.

Er is een werkwijze ontwikkeld waarbij de schulden van 15 inwoners met psychische problematiek versneld zijn gesaneerd en door de gemeente zijn afgekocht. Een groot deel van de betreffende inwoners zijn daarna geïnterviewd over de effecten. Ook zijn er gesprekken gevoerd met GGZ psychologen en/of behandelaars en zijn er interviews afgenomen met de consulenten schuldhulpverlening van de gemeente. Het project is begeleid door een docent toegepaste psychologie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Lector Armoede Interventies van de Hva. Tot slot is er literatuurstudie gedaan. Ik heb meegewerkt aan de eindversie van dit rapport.

Lees het onderzoeksrapport hier.

Foto: Paolo Bendandi, Unsplash

Nieuwste Onderzoeksopdracht

Kennisdocument mondzorg voor financieel kwetsbare groepen

Kennisdocument mondzorg voor financieel kwetsbare groepen

In opdracht van SUN Nederland heb ik meegeholpen om een Kennisdocument te ontwikkelen met daarin informatie, ervaringen en aanbevelingen rondom de toegang tot mondzorg voor financieel kwetsbare groepen. Hulp- en dienstverleners doen in toenemende mate aanvragen bij...

Opgroeien in armoede – kinderen en jongeren aan het woord

Opgroeien in armoede – kinderen en jongeren aan het woord

Maart 2023 Armoede heeft vaak een nadelig effect op het leven van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren zelf ervaren vooral verschillen in sociale situaties. Dit blijkt uit onderzoek dat Femke Giesen en Silvia Bunt hebben uitgevoerd in opdracht van Leergeld Den...

Vervolgevaluatie bestuurlijke afspraken kinderarmoede

Vervolgevaluatie bestuurlijke afspraken kinderarmoede

April 2021 Samen met I&O Research en de Hogeschool van Amsterdam voerde ik de evaluatie uit van de ondersteuning van kinderen in armoede door gemeenten en organisaties in opdracht van het ministerie van SZW. Hierin staan ook een aantal best practices in het kort...

Arbeidsparticipatie ouders met zorgintensief kind

Arbeidsparticipatie ouders met zorgintensief kind

Maart 2021 Ouders van kinderen met een zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperking of een meervoudige beperking ((Z)E(V)MB) hebben een zware zorgtaak. De invulling van hun leven wordt voor een groot deel bepaald en meestal beperkt door de handicap van hun kind....

Taal als middel of als doel

Taal als middel of als doel

Evaluatie Taaleis in Participatiewet  Juli 2019 Taal als doel of als middel? Het belang van taal voor participatie op arbeidsmarkt wordt breed onderschreven. De komst van de Taaleis in de Participatiewet heeft de aandacht hiervoor ook verhoogd. Maar diezelfde eis...

Loonkostensubsidie en loondispensatie

Loonkostensubsidie en loondispensatie

Loonkostensubsidie en loondispensatie. De werking en effectiviteit van beide instrumenten Oktober 2018 Loonkostensubsidie en loondispensatie. Twee instrumenten die bedoeld zijn om werkgevers te compenseren die mensen met een verminderde arbeidsproductiviteit in dienst...

Onderzoek zwerfjongeren en schulden

Onderzoek zwerfjongeren en schulden

Onderzoek zwerfjongeren en schulden Juli 2018 In opdracht van de ministeries van SZW, VWS en OCW heb ik in samenwerking met Labyrinth een onderzoek uitgevoerd naar zwerfjongeren en schulden. In dit onderzoek wordt op basis van interviews en enquêtes onder...

Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad

Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad

Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad Februari 2017 Met behulp van subsidie van ZonMw hebben we, op mijn initiatief, deze innovatieve aanpak van de gemeente Zaanstad geëvalueerd. Partners waren: Verwey Jonker Instituut, gemeente Zaanstad en Stimulansz. In 2015...