Arbeidsparticipatie ouders met zorgintensief kind

Maart 2021

Ouders van kinderen met een zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperking of een meervoudige beperking ((Z)E(V)MB) hebben een zware zorgtaak. De invulling van hun leven wordt voor een groot deel bepaald en meestal beperkt door de handicap van hun kind. Het ministerie van VWS heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van ouders met een (zeer) zorgintensief kind te bevorderen. Dit onderzoek heb ik uitgevoerd, samen met de Beleidsonderzoekers en Andriessen Arbeidsparticipatie.

Uit ons onderzoek blijkt dat ouders met zorgintensieve kinderen in de praktijk allerlei verschillende arrangementen realiseren voor de onderlinge zorg- en werkverdeling: allebei fulltime werken, beiden parttime, een ouder fulltime of parttime en een ouder niet-werkend, enzovoort. Voor alleenstaande ouders lijkt werken moeilijk zolang het zorgintensieve kind volledig thuis woont. De keuze voor deels of volledig stoppen met werken en zichzelf uitbetalen via een pgb levert vaak de benodigde rust voor de ouders op. Het bestaan van die mogelijkheid is daarom heel belangrijk voor de betreffende ouders om het vol te kunnen houden. Stoppen met werken heeft echter ook nadelen, waar niet elke ouder van tevoren aan denkt.

Op basis van het onderzoek is een overzicht opgesteld met informatie en afwegingen die ouders kunnen helpen bij het maken van de keuze om te stoppen met werken of het besluit om weer te gaan werken. Ook is een overzicht gegeven van ondersteuningsmogelijkheden.

Lees het gehele onderzoeksrapport hier.

 

Nieuwste Onderzoeksopdracht

Kennisdocument mondzorg voor financieel kwetsbare groepen

Kennisdocument mondzorg voor financieel kwetsbare groepen

In opdracht van SUN Nederland heb ik meegeholpen om een Kennisdocument te ontwikkelen met daarin informatie, ervaringen en aanbevelingen rondom de toegang tot mondzorg voor financieel kwetsbare groepen. Hulp- en dienstverleners doen in toenemende mate aanvragen bij...

Opgroeien in armoede – kinderen en jongeren aan het woord

Opgroeien in armoede – kinderen en jongeren aan het woord

Maart 2023 Armoede heeft vaak een nadelig effect op het leven van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren zelf ervaren vooral verschillen in sociale situaties. Dit blijkt uit onderzoek dat Femke Giesen en Silvia Bunt hebben uitgevoerd in opdracht van Leergeld Den...

Pilot GGZ en schulden

Pilot GGZ en schulden

Onderzoek voor de gemeente Amstelveen naar de impact van het afkopen van schulden op (de behandeling van) lichte enkelvoudige psychiatrische stoornissen. In de periode november 2020 tot november 2021 heeft team Balans schuldhulpverlening van de gemeente Amstelveen in...

Vervolgevaluatie bestuurlijke afspraken kinderarmoede

Vervolgevaluatie bestuurlijke afspraken kinderarmoede

April 2021 Samen met I&O Research en de Hogeschool van Amsterdam voerde ik de evaluatie uit van de ondersteuning van kinderen in armoede door gemeenten en organisaties in opdracht van het ministerie van SZW. Hierin staan ook een aantal best practices in het kort...

Taal als middel of als doel

Taal als middel of als doel

Evaluatie Taaleis in Participatiewet  Juli 2019 Taal als doel of als middel? Het belang van taal voor participatie op arbeidsmarkt wordt breed onderschreven. De komst van de Taaleis in de Participatiewet heeft de aandacht hiervoor ook verhoogd. Maar diezelfde eis...

Loonkostensubsidie en loondispensatie

Loonkostensubsidie en loondispensatie

Loonkostensubsidie en loondispensatie. De werking en effectiviteit van beide instrumenten Oktober 2018 Loonkostensubsidie en loondispensatie. Twee instrumenten die bedoeld zijn om werkgevers te compenseren die mensen met een verminderde arbeidsproductiviteit in dienst...

Onderzoek zwerfjongeren en schulden

Onderzoek zwerfjongeren en schulden

Onderzoek zwerfjongeren en schulden Juli 2018 In opdracht van de ministeries van SZW, VWS en OCW heb ik in samenwerking met Labyrinth een onderzoek uitgevoerd naar zwerfjongeren en schulden. In dit onderzoek wordt op basis van interviews en enquêtes onder...

Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad

Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad

Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad Februari 2017 Met behulp van subsidie van ZonMw hebben we, op mijn initiatief, deze innovatieve aanpak van de gemeente Zaanstad geëvalueerd. Partners waren: Verwey Jonker Instituut, gemeente Zaanstad en Stimulansz. In 2015...