Taalcolumns

Ik schrijf als vrijwilliger bij Taal Doet Meer columns over taal, lezen, onderwijs en gelijke kansen. Deze zijn hieronder te vinden.

De taal van theater snapt iedereen

De taal van theater snapt iedereen

Op een aantal basisscholen zetten theaterdocenten dramalessen in als extra middel voor taalontwikkeling, aanvullend op de reguliere taalles. Ik...

Angstwoorden van de Pintupi

Angstwoorden van de Pintupi

Er zijn emotiewoorden die je niet makkelijk in een andere taal kunt vertalen. Sommige talen gebruiken maar één woord voor emoties als verdriet,...

Ik gun iedereen een meester Bart

Ik gun iedereen een meester Bart

“Je moet iemand niet zomaar laten gaan, maar het er echt uit trekken.” Hoe kijken jongeren uit het MBO en praktijkonderwijs op hun kansen in ons...

Gelukkig leren lezen door leesplezier

Gelukkig leren lezen door leesplezier

Sommige groepen kinderen lezen liever dan andere. Zo lezen jongere kinderen vaak liever dan oudere kinderen, meisjes liever dan jongens, en vaardige...

Taalvriendelijke School

Taalvriendelijke School

‘De Taalvriendelijke school’ helpt meertalige leerlingen om met gebruik van hun thuistaal op school hun taalontwikkeling, schoolprestaties en...