Slimbeleid - Loonkostensubsidie en loondispensatie
Loonkostensubsidie en loondispensatie

Loonkostensubsidie en loondispensatie.
De werking en effectiviteit van beide instrumenten

Oktober 2018

Loonkostensubsidie en loondispensatie. Twee instrumenten die bedoeld zijn om werkgevers te compenseren die mensen met een verminderde arbeidsproductiviteit in dienst nemen. Wat zijn de verschillen? Welk instrument is effectiever? Significant APE heeft dit samen met De Beleidsonderzoekers onderzocht. Ik werkte mee aan dit onderzoek door middel van het in kaart brengen van de ervaringen van UWV, gemeenten, werkgevers en cliënten met deze instrumenten, door middel van de afname van interviews.

Werknemers die Wajongers (mensen die vanaf jonge leeftijd een arbeidsbeperking hebben) in dienst nemen kunnen gecompenseerd worden voor de verminderde arbeidsproductiviteit van deze werknemers. Dit kan bijvoorbeeld via loondispensatie. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 vallen mensen met een arbeidsbeperking onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij kunnen er ook voor kiezen om loonkostensubsidie in te zetten als compensatie-instrument.

Nu bestaan beide instrumenten naast elkaar, maar wat zijn de verschillen? En welk instrument is effectiever? Ons onderzoek geeft inzicht in de verschillen als het gaat om de effectiviteit van de instrumenten loonkostensubsidie en loondispensatie. Kijken we puur naar de beleidstheorie van beide instrumenten, dan zijn die verschillen er niet. Als we de werking van beide instrumenten in de uitvoeringspraktijk analyseren, dan komt een ander beeld naar voren. De meeste uitvoeringsorganisaties en werkgevers geven in de praktijk de voorkeur aan loonkostensubsidie. Ook voor werknemers is loonkostensubsidie prettiger omdat dit instrument minder complex is en eerlijker voelt. Op basis van de effectiviteitsanalyse concluderen we tenslotte dat beide instrumenten een aantoonbaar positief effect hebben op het behoud van werk.

Lees het gehele onderzoeksrapport hier.

Nieuwste Onderzoeksopdracht

Opgroeien in armoede – kinderen en jongeren aan het woord

Opgroeien in armoede – kinderen en jongeren aan het woord

Maart 2023 Armoede heeft vaak een nadelig effect op het leven van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren zelf ervaren vooral verschillen in sociale situaties. Dit blijkt uit onderzoek dat Femke Giesen en Silvia Bunt hebben uitgevoerd in opdracht van Leergeld Den...

Pilot GGZ en schulden

Pilot GGZ en schulden

Onderzoek voor de gemeente Amstelveen naar de impact van het afkopen van schulden op (de behandeling van) lichte enkelvoudige psychiatrische stoornissen. In de periode november 2020 tot november 2021 heeft team Balans schuldhulpverlening van de gemeente Amstelveen in...

Vervolgevaluatie bestuurlijke afspraken kinderarmoede

Vervolgevaluatie bestuurlijke afspraken kinderarmoede

April 2021 Samen met I&O Research en de Hogeschool van Amsterdam voerde ik de evaluatie uit van de ondersteuning van kinderen in armoede door gemeenten en organisaties in opdracht van het ministerie van SZW. Hierin staan ook een aantal best practices in het kort...

Arbeidsparticipatie ouders met zorgintensief kind

Arbeidsparticipatie ouders met zorgintensief kind

Maart 2021 Ouders van kinderen met een zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperking of een meervoudige beperking ((Z)E(V)MB) hebben een zware zorgtaak. De invulling van hun leven wordt voor een groot deel bepaald en meestal beperkt door de handicap van hun kind....

Taal als middel of als doel

Taal als middel of als doel

Evaluatie Taaleis in Participatiewet  Juli 2019 Taal als doel of als middel? Het belang van taal voor participatie op arbeidsmarkt wordt breed onderschreven. De komst van de Taaleis in de Participatiewet heeft de aandacht hiervoor ook verhoogd. Maar diezelfde eis...

Onderzoek zwerfjongeren en schulden

Onderzoek zwerfjongeren en schulden

Onderzoek zwerfjongeren en schulden Juli 2018 In opdracht van de ministeries van SZW, VWS en OCW heb ik in samenwerking met Labyrinth een onderzoek uitgevoerd naar zwerfjongeren en schulden. In dit onderzoek wordt op basis van interviews en enquêtes onder...

Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad

Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad

Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad Februari 2017 Met behulp van subsidie van ZonMw hebben we, op mijn initiatief, deze innovatieve aanpak van de gemeente Zaanstad geëvalueerd. Partners waren: Verwey Jonker Instituut, gemeente Zaanstad en Stimulansz. In 2015...