Slimbeleid - Beleidsadviseur armoede
Beleidsadviseur armoede, gemeente Leiden

In opdracht van: Gemeente Leiden
Periode: Aug ’22 – Maart ’23 en 2016/2017

Bij de gemeente Leiden verving ik een collega die met verlof was. Ik hield mij bezig met alle lopende dossiers op het thema, waaronder energietoeslag, stadspas, de minimaeffectrapportage en kinderarmoede (o.a. Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur). In 2016/2017 heb ik eerder gewerkt voor de gemeente Leiden. Destijds heb ik het meerjaren beleidsplan schuldhulpverlening geschreven en was ik tevens projectleider van een pilot vroegsignalering schulden van de gemeente Leiden. Deze pilot heb ik opgezet, samen met de woningcorporaties, de Stadsbank en het sociaal wijkteam.

Nieuwste Freelance opdrachten

Schrijven van projectplan spaargroepen, Cash2grow

Schrijven van projectplan spaargroepen, Cash2grow

In opdracht van: Cash2Grow Periode: juni/juli ‘21 Stichting Cash2Grow promoot spaarkringen voor mensen met een krappe beurs zodat ze sociaal en financieel weerbaarder worden. Zij ontwikkelen trainingsmateriaal, leiden begeleiders op en starten spaarkringen in...

Beleidsadviseur armoede en schulden, gemeente Epe

Beleidsadviseur armoede en schulden, gemeente Epe

In opdracht van: Gemeente Epe Periode: Maart '21 - Sept '21 Ik heb zeven maanden als tijdelijk beleidsadviseur armoede en schulden gewerkt bij de gemeente Epe. In deze tijd heb ik onder andere een nieuw beleidsplan armoede en schulden geschreven, de schuldhulp aan...

Aanvraag subsidie Tel mee met Taal, Promen

Aanvraag subsidie Tel mee met Taal, Promen

In opdracht van: Promen Periode: Jan/februari '21 De missie van Promen is om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk en daarmee bij te dragen aan hun zelfredzaamheid. Tel mee met Taal biedt jaarlijks...

Advies bij keuze organisatiemodel wijkteams, gemeente Deventer

Advies bij keuze organisatiemodel wijkteams, gemeente Deventer

In opdracht van: Gemeente Deventer Periode: februari t/m oktober 2016 Silvia Bunt en Sanneke Verweij van Movisie onderzochten in 2016 de mogelijkheden en voor- en nadelen van diverse modellen voor de uitvoeringsorganisatie van de sociale teams. Met behulp van deze...

Projectleider zij-instroom zorg, Servicepunt Zorg Utrecht

Projectleider zij-instroom zorg, Servicepunt Zorg Utrecht

In opdracht van: Servicepunt Zorg Utrecht Periode: 2010-2012 Het Servicepunt Zorg Utrecht was een nieuwe coalitie waarin werkgevers in de zorg, UWV WERKbedrijf, gemeenten, ROC’s en kenniscentrum Calibris samen gingen werken. Ik heb het Servicepunt opgezet. Mijn taken...