Zorg en Welzijn

De zorgsector staat onder druk. Er moet anders en goedkoper worden gewerkt, zonder de kwaliteit van zorg aan te tasten. De welzijnssector kan een belangrijke samenwerkingspartner zijn voor de zorg: door burgerinitiatieven te ondersteunen, door vrijwilligerswerk te stimuleren en door mantelzorgers te ondersteunen. Toch weten welzijn en zorg elkaar lang niet altijd te vinden.

GEDC0890

Vragen die spelen in zorg- en welzijn zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe komen we tot vernieuwing van zorg? Wat kan daarbij de inzet zijn van vrijwilligers?
  • Hoe kunnen we op gemeente- of wijkniveau voldoende inspelen op de wensen van gemeenten én burgers?
  • Waar ligt de grens van informele zorg en de inzet van vrijwilligers?
  • Hoe beperken we administratieve lasten?

Wat biedt Slim Beleid?

  • Inzage in wensen van burgers, vrijwilligers of opdrachtgevers
  • Samenwerking opzetten tussen organisaties
  • Pilots opzetten of evalueren rondom vernieuwingen
  • Op zoek gaan naar subsidie/financiering voor nieuwe initiatieven

Advies en onderzoek in het sociaal domein