UWV

UWV is enorm in beweging. Belangrijke ontwikkelingen zijn de verschuiving van persoonlijke naar digitale dienstverlening en de Participatiewet.

Om tot een succesvolle uitvoering van de Participatiewet te komen, is een optimale samenwerking met gemeenten en sociale partners van belang. Ook schuldhulpverlening is een thema dat bij UWV aandacht heeft.

nbb_foto_669217_280x280

Daarbij gaat het om de volgende onderwerpen:

  • Welk re-integratie-instrumentarium is effectief om doelgroepen aan het werk te helpen?
  • Hoe geeft UWV de samenwerking met werkgevers en gemeenten in praktijk het beste vorm?
  • Wat zijn succes- en faalfactoren van re-integratie?

Wat biedt Slim Beleid?

  • Projecten leiden op het gebied van re-integratie¬†of samenwerking
  • Evaluatie van projecten
  • Opsporen en beschrijven van good practices
  • Samenwerking met werkgevers of gemeenten

Advies en onderzoek in het sociaal domein