Gemeenten

Gemeenten staan voor de uitdaging hun zorgbudgetten slim in te zetten. Hulp voor wie het nodig heeft, eigen kracht waar mogelijk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de volgende thema’s:

  • Hoe rusten we de wijkteams uit met voldoende kennis/expertise om de juiste hulp op het juiste moment in te zetten?
  • Welke typen zorg lenen zich voor besparingen door meer in te zetten op eigen kracht van mensen en welke niet?
  • Hoe kun je als gemeente je rol als opdrachtgever optimaal benutten en hoe kun je sturen op resultaat?

Participatiewet
De Participatiewet dwingt gemeenten tot het maken van strategische keuzes. De doelgroep is ruimer en tegelijkertijd is er minder budget. Doordat er minder middelen beschikbaar zijn, is de rol en betrokkenheid van werkgevers des te belangrijker. Zij zijn onmisbaar in de uitvoering van de Participatiewet.

Wat biedt Slim Beleid?

  • Projectleiding
  • Advies over innovatie en verbetering van resultaten
  • Evaluatie en monitoring
  • Opsporen en beschrijven landelijke good practices

Ik heb ervaring opgedaan binnen de gemeenten Leiden, Hillegom, Buren, Zeist, Houten en intergemeentelijk samenwerkingsverband Waterland.

Advies en onderzoek in het sociaal domein