Nieuwe initiatieven/pilots

Het opzetten van nieuwe initiatieven geeft mij veel energie.

nbb_foto_527136_650x433

Opzetten van samenwerking 

In Leiden heb ik samenwerking opgezet tussen schuldhulpverlening, wijkteams en woningbouwcorporaties om schulden vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.

Ik heb in de provincie Utrecht het Servicepunt Zorg Utrecht opgezet. Dit is een  coalitie waarin werkgevers in de zorg, UWV WERKbedrijf, gemeenten, ROC’s en kenniscentrum Calibris samenwerken.

Opzetten van nieuwe initiatieven/pilots

  • Bij Forum was ik de initiatiefnemer van het Leernetwerk diversiteit bij gemeenten en provincies.
  • Bij het Servicepunt Zorg heb ik een zij-instroom project opgezet met behulp van subsidie van de VGN.
  • Bij Regioplan heb ik kennisdagen omtrent inburgering en jeugdwerkloosheid georganiseerd.

Werkconferenties 

Ik heb heel uiteenlopende werkconferenties georganiseerd.

  • Conferentie ondernemerschap allochtone vrouwen
  • Bijeenkomsten met zorginstellingen over zij-instroom in de zorg
  • Bijeenkomsten met burgers over gemeentelijk beleid Wmo

Advies en onderzoek in het sociaal domein