Projectvoorstellen en subsidies

Schrijven van projectvoorstellen

Ik heb ervaring met het schrijven van projectvoorstellen, zowel in mijn tijd bij het Servicepunt Zorg Utrecht, als bij Reinaerde en diverse gemeenten.

Subsidies

large-2008-1-140463-72

Ik heb diverse subsidies aangevraagd en hiermee succesvolle ervaringen opgedaan. Dit betrof subsidies op het gebied van diversiteit, taal, arbeidsmarktprojecten en wijkteams.

  • Subsidie Tel mee met Taal in opdracht van Promen
  • Subsidie sociale prestatie voor Thuiszorg Mimosa
  • Subsidie ZonMw voor de uitvoering van een onderzoek naar maatwerk door de wijkteams in Zaanstad
  • Subsidie Ā ondernemerschap allochtonen, ministerie VROM
  • Subsidie zij-instroom in de gehandicaptenzorg, VGN

Bij de gemeente Buren heb ik ervaring opgedaan met de subsidiering van welzijnsorganisaties. Bij de gemeente Hillegom heb ik het subsidiebeleid op de terreinen Wmo, Jeugd, participatie, kunst en cultuur, sport en gezondheid en onderwijs geƫvalueerd en geadviseerd over verbeteringen. Bij de gemeente Epe beheer ik tijdelijk de subsidies op het terrein van (kinder)armoede.

Voor de Hogeschool van Amsterdam heb ik een subsidieaanvraag geredigeerd over onderzoek naar ondernemers in zwaar weer.

Advies en onderzoek in het sociaal domein