Projectleiding

Ik ben in mijn element als ik sturing kan geven aan een project, waarbij ik een sterk resultaatgerichte focus heb. Ik heb ervaring als projectleider in zowel het opzetten van projecten/pilots, als in de uitvoering van onderzoek.

Projectleider Servicepunt Zorg Utrecht 
Het Servicepunt Zorg Utrecht is een  coalitie waarin werkgevers in de zorg, UWV WERKbedrijf, gemeenten, ROC’s en kenniscentrum Calibris samenwerken. Ik heb het Servicepunt opgezet.

 • Projectleiding
 • Organiseren en leiden regionale kennisbijeenkomsten
 • Aanvragen subsidies
 • Schrijven van projectplannen en jaarplan
 • Advisering en ondersteuning stuurgroep
 • Netwerk met zorginstellingen onderhouden
 • Voorlichting en PR

Projectleider FORUM 
FORUM is een landelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken.

 • Projectleiding
 • Begeleiding van onderzoek
 • Organiseren van congressen/bijeenkomsten
 • Netwerk onderhouden met allochtone organisaties
 • Leernetwerk diversiteit gemeenteambtenaren
 • Publicatie diversiteitbeleid bij grote gemeenten en provincies

Advies en onderzoek in het sociaal domein