Onderzoek

2021. Vervolgevaluatie bestuurlijke afspraken kinderarmoede, in opdracht van het ministerie van SZW (samen met I&O Research en de Hogeschool van Amsterdam).

2021. Arbeidsparticipatie en studie ouders met zorgintensief kind, in opdracht van het ministerie van VWS (Samen met de Beleidsonderzoekers en Andriessen Arbeidsparticipatie)

2020. Duurzaamheid van de banenafspraak (niet openbaar). Samen met de Beleidsonderzoekers in opdracht van de gemeente Utrecht.

2019. Taal als middel of als doel. Evaluatie van de Taaleis in de Participatiewet. Significant Public in opdracht van het ministerie van SZW.

2019. Evaluatie van schulddienstverlening in Arnhem. Samen met Guido Brummelkamp en Geerten Kruis in opdracht van de rekenkamer Arnhem.

2018. Loonkostensubsidie en loondispensatie. De werking en effectiviteit van beide instrumenten (met APE en de Beleidsonderzoekers)

2017. Zwerfjongeren en schulden. Samen met Labyrinth Onderzoek, in opdracht van ministeries SZW, OCW en VWS 

2017. Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad. Samen met Verwey-Jonker Instituut. Met behulp van subsidie van ZonMw.

2016. Kansen gezondheidsbevordering Utrecht Overvecht.  In opdracht van wijkraad Utrecht Overvecht (uitgebracht via Labyrinth Onderzoek & Advies).

2016. Onderzoek Scenario’s uitvoeringsorganisatie sociale teams gemeente Deventer, samen met Movisie. In opdracht van gemeente Deventer.

2016. Taal als middel. Kansen voor verbeterde aanpak laaggeletterdheid in het gemeentelijk sociaal domein. Onderzoek in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven (uitgebracht via Labyrinth Onderzoek & Advies)

Advies en onderzoek in het sociaal domein