Onderzoek

Zwerfjongeren met schulden, in opdracht van ministeries van SZW, OCW en VWS
Voor deze ministeries heb ik, samen met Labyrinth Onderzoek, onderzocht welke verbeterpunten er zijn in de toeleiding naar werk of school van zwerfjongeren met schulden.

pieces-of-the-puzzle-592798__180

APE, werking van loonkostensubsidie en loondispensatie
APE voert in opdracht van het ministerie van SZW, samen met de Beleidsonderzoekers een onderzoek uit naar de effectiviteit en werking van loonkostensubsidie en loondispensatie. Ik werkte mee aan dit onderzoek door middel van het in kaart brengen van de ervaringen van UWV, gemeenten, werkgevers en cliënten met deze instrumenten, door middel van de afname van interviews.

Gemeente Zaanstad: maatwerk wijkteams
Dit onderzoek betreft een evaluatie van de effectiviteit van een nieuwe aanpak op het gebied van armoedebestrijding die wordt uitgevoerd door de gemeente Zaanstad. Deze opdracht voer ik uit samen met het Verweij-Jonker Instituut en Stimulansz.

Gemeente Deventer: organisatiemodellen wijkteams
Voor deze gemeente heb ik samen met Movisie onderzocht welke modellen voor de uitvoeringsorganisatie van de sociale teams wenselijk zijn en wat hiervan de voor- en nadelen zijn.

Labyrinth Onderzoek & Advies
Voor Labyrinth heb ik twee onderzoeken uitgevoerd:
– Focusgroepen over de gemeentelijke aanpak laaggeletterdheid in relatie tot de decentralisaties, in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven.
– Onderzoek ter ondersteuning van advies van de wijkraad Utrecht Overvecht over de aanpak van gezondheidsproblemen in Overvecht.

De RotterdamseZorg en Utrechtzorg: Arbeidsmarkt in de zorg
Bij deze organisaties heb ik literatuuronderzoek uitgevoerd naar de toekomstige situatie op de arbeidsmarkt in de zorg. Daarbij lag de focus op ziekenhuizen, GGZ, VVT en gehandicaptenzorg.

Accountmanager Research voor Beleid 
Research voor Beleid (nu onderdeel van Panteia) is een groot landelijk bureau voor beleidsonderzoek dat opdrachten uitvoert voor diverse ministeries en gemeenten. Ik heb veel ervaring opgedaan met het schrijven van diverse offertes en met de uitvoering van vooral kwalitatief onderzoek op het terrein van de Wet Werk en Bijstand. Veel gebruikte methoden waren diepte-interviews, expertmeetings, focusgroepen en literatuuronderzoek.

In mijn periode bij Forum heb ik ook ervaring opgedaan met het opdrachtgeverschap van onderzoeken.

Advies en onderzoek in het sociaal domein