UWV

UWV is enorm in beweging. Belangrijke ontwikkelingen zijn de verschuiving van persoonlijke naar digitale dienstverlening en de Participatiewet. De Participatiewet heeft tot gevolg dat UWV circa 240.000 Wajongers gaat herindelen. Om tot een succesvolle uitvoering van de Participatiewet te komen, is een optimale samenwerking met gemeenten en sociale partners van belang.

nbb_foto_669217_280x280

Daarbij gaat het om de volgende onderwerpen:

  • Welk re-integratie-instrumentarium is effectief om doelgroepen aan het werk te helpen?
  • Hoe geeft UWV de samenwerking met werkgevers en gemeenten in praktijk het beste vorm?
  • Wat zijn succes- en faalfactoren van re-integratie?

Wat biedt Slim Beleid?

  • Projecten leiden op het gebied van re-integratie¬†of samenwerking
  • Evaluatie van projecten
  • Opsporen en beschrijven van good practices
  • Samenwerking met werkgevers of gemeenten