Slim Beleid

Slim Beleid is het bedrijf van Silvia Bunt.

profielfoto1

“Denken én doen”, dat is mijn motto.  Inmiddels heb ik meer dan 20 jaar werkervaring: gestart als communicatiemedewerker, daarna onderzoeker, projectleider en (beleids)adviseur
in het sociale domein. Ik ben het schaap met de vijf poten.

Ik ben altijd nieuwsgierig en op zoek naar kennis. Kennis die
toepasbaar is en die werkt. Zodat beleid ook leidt tot effectieve
uitvoering, waar professionals het verschil kunnen maken.

Ik maak onderdeel uit van het Onderzoekerscollectief, een samenwerkingsverband van zelfstandig onderzoekers.

Diensten
De diensten die ik diverse opdrachtgevers bied zijn:
– Advies en projectleiding
– Onderzoek/evaluatie
– Projectvoorstellen en subsidieaanvragen
– Opzetten van pilots en samenwerkingsverbanden
– Organisatie van werkconferenties
Ik richt mij vooral op armoede/schuldhulpverlening, Wmo, wijkteams, de Participatiewet en taal/integratie.

Ik werk regelmatig samen met bureau’s waaronder Labyrinth Onderzoek & Advies, Movisie, De Beleidsonderzoekers, Stimulansz,  Significant Public,  I&O Research en het Verwey Jonker Instituut.

Blogs en artikelen

Ik schrijf artikelen en blogs:

https://www.socialevraagstukken.nl/hoe-ervaringsdeskundigheid-werkt/

https://www.jsw.nl/orientatie-mens-wereld/aanpak-armoede-op-scholen-actueler-dan-ooit/

https://www.zorgwelzijn.nl/magazine-artikelen/positie-van-ervaringsdeskundigen-armoede-nog-volop-in-ontwikkeling/

https://www.hetonderzoekerscollectief.nl/praat-met-mensen-niet-over-mensen/

http://www.republiekallochtonie.nl/blog/opinie/risico-op-financiele-problemen-bij-vluchtelingen-te-groot en

https://www.sociaalweb.nl/blogs/brede-schuldenaanpak-mist-diepgang

https://www.overrood.nl/geen-categorie/artikel-sociaal-bestek-alle-hens-aan-dek-voor-zzp-ers/

Advies en onderzoek in het sociaal domein